• BYTE SIZED

  A BLOG FOR THE CONSUMATE EATER

  Trong các cuộc giao dịch hay ký hợp đồng cùng đối tác thì những mẫu giấy tiêu đề là yếu tố vô c...
  Tiêu đề thư (Letterhead) là phần đầu của một lá thư, thường nằm ở góc trên cùng. Thông thường ti...
  In offset là một kỹ thuật in ấn mà trong đó các hình ảnh, đường nét dính mực in được ép lên các t...
 • About

  Meet the writer - Sisi Han

  Food junkie. Will eat just about anything.

  Grew up on takeouts and well-done steaks (I know, kill me).

   

  Hate the term "foodie".

   

  Loves looking at a full fridge.

  All Posts
  ×